Registratiegegevens en vergoedingen

Ik ben aangesloten bij:

NVPA, RBCZ, SCAG, KvK (94062006)

NVPA staat voor Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen. Op de website kun je via het kopje ‘voor cliënten’ naar ‘zorgverzekeraars’. Daar staat informatie over vergoedingen.

RBCZ staat voor Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

SCAG staat voor Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. Deze stichting draagt zorg voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA onder het kopje ‘voor cliënten’.