Registratiegegevens en vergoedingen

 

Mijn btw id-nummer is NL002147434B29

Ik ben vrijgesteld van btw.

Ik ben aangesloten bij:

NVPA, RBCZ , SCAG, KvK (94062006)

NVPA staat voor Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen.

RBCZ staat voor Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

SCAG staat voor Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. Deze stichting draagt zorg voor de klachten- en geschillenregeling. Heeft u een klacht? Dan zoek ik graag met u naar de reden ervan. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u terecht bij de SCAG. Op de website van de SCAG kunt u informatie vinden over de procedure.

De therapie kan vanuit een aanvullend verzekeringspakket voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen. Op de website van de NVPA kunt u via het kopje ‘voor cliënten’ naar ‘zorgverzekeraars’. Daar staat informatie over vergoedingen.